مقاله با عنوان بررسی میزان رضایتمندی مشتریان در برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی با استفاده از منطق فازی

مقاله با عنوان بررسی میزان رضایتمندی مشتریان در برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی با استفاده از منطق فازی

مقاله با عنوان بررسی میزان رضایتمندی مشتریان در برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی با استفاده از منطق فازی

مقاله با عنوان بررسی میزان رضایتمندی مشتریان در برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی با استفاده از منطق فازی

در فرمت ورد. 15 صفحه قابل ويرايش

از مسئولیت­های اساسی در واحدهای صنعتی و خدماتی، برنامه­ریزی مناسب در سیستم کنترل موجودی آن سازمان­هاست. فعالیت­های متمرکز شده با عنوان کنترل موجودی­ها همواره مورد توجه خاص مدیریت، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است. در این میان وظیفه مسئولین و دست­اندرکاران بخش کنترل تولید و موجودی­ها و مهندسی صنایع و مدیریت مواد و سفارشات آن است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژی­های کل سازمان و ضمن توجه به مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر سازمان، روش­ها و سیاست­هایی را اتخاذ نموده و به اجرا در آورند که در اقتصاد کلی سازمان اثر مثبت داشته باشد. مسئله مهم این است که هزینه­های روبرو شدن با کمبود کالا و مواد اولیه و قطعات یدکی، مشکلات توقف تولید، از دست رفتن فرصت فروش کالا و کسر اعتبار سازمان را در بر خواهد داشت. در مواردی هزینه این اشکالات می­تواند به مراتب بیشتر از هزینه­های ذخیره موجودی باشد. هدف اصلی امور برنامه­ریزی و کنترل موجودی آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه­ها، مناسبترین سیاست­ها را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه اتخاذ نماید. فعالیت­های برنامهز­ریزی و کنترل موجودی، همانگونه که از عنوان آن مشخص است به دو بخش برنامه­ریزی» و «کنترل» قابل تفکیک است. در بخش برنامه­ ریزی سیاست­ها و شیوه­های مناسب و اقتصادی تدوین می­شود. بخش کنترل نقش اجرا کننده و به کارگیرنده این روش­ها و سیاست­های تدوین شده را به عهده خواهد داشت.


دسته:

مقاله با عنوان بررسی میزان رضایتمندی مشتریان در برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی با استفاده از منطق فازی

خرید آنلاین