پاورپوينت با عنوان فرایند درمان در زوج درمانی بوئن

پاورپوينت با عنوان فرایند درمان در زوج درمانی بوئن

پاورپوينت با عنوان فرایند درمان در زوج درمانی بوئن

پاورپوينت با عنوان فرایند درمان در زوج درمانی بوئن

 

در فرمت پاورپوينت . 47 اسلايد قابل ويرايش

 

فرایند درمان               

ارزیابی

نمودار نسلی

پرسش های مربوط به فرایند

آزمایش های ارتباطی

مثلث زدایی

تعلیم دادن

اتخاذ موضع من

داستان جابه جایی

فرایند درمان: 1- ارزیابی       
دسته:

پاورپوينت با عنوان فرایند درمان در زوج درمانی بوئن

خرید آنلاین