پاورپوينت با عنوان تحریکات حسی حرکتی در نوزادان نارس

پاورپوينت با عنوان تحریکات حسی حرکتی در نوزادان نارس

پاورپوينت با عنوان تحریکات حسی حرکتی در نوزادان نارس

پاورپوينت با عنوان تحریکات حسی حرکتی در نوزادان نارس

 

در فرمت پاورپوينت . 27 اسلايد قابل ويرايش تعدادی از اسلایدها به انگلیسی است

 

 گفتاردرمان نقش مهمی در ارزیابی و مداخله ی مهارت های حرکتی دهانی، مکیدن، هماهنگی مکیدن، بلع و تنفس در

 نوزادان نارس
دسته:

پاورپوينت با عنوان تحریکات حسی حرکتی در نوزادان نارس

خرید آنلاین