پاورپوينت با عنوان تاریخچه تنظیم خانواده

پاورپوينت با عنوان تاریخچه تنظیم خانواده

 پاورپوينت با عنوان تاریخچه  تنظیم خانواده

 پاورپوينت با عنوان تاریخچه  تنظیم خانواده

 

در فرمت پاورپوينت . 68 اسلايد قابل ويرايش

 

مقدمه
مسئله ای که امروزه به نام تنظیم خانواده بااستفاده از روش های پیشگیری از بارداری از آن نام برده شده است،موضوع تازه ای نیست.
 از قرن ها قبل از میلاد مسیح،بشر برای یافتن روش مناسب برای پیشگشری از بارداری تلاش میکرده است.
اندیشه جلوگیری از بارداری احتمالا از تکامل تدریجی دامپروری،به ده هزارسال پیش می رسد،یعنی هنگامی که شکارچیان خانه به دوش به کشاورزان اسکان یافته تغییر یافتند.
این کشاورزان اولین کسانی بودند که کودکان را نه به عنوان هدیه ای از سوی خدا،که نیاز به تغذیه دارند،بلکه به عنوان ضرورت های عملی به عنوان کارگر نگاه میکردند

برای این کشاورزان زن و فرزند جزء ثروت و دارایی و وسیله ای برای تداوم نسل محسوب می شد.
از این رو عقیمی برای آنان نگران کننده تر ازآبستنی ناخواسته بود.
این کشاورزان مشاهده کردندکه اخته کردن حیوانات نر کنترل آنها را آسانتر می کندوکیفیت گوشت آنهارا بهبود می بخشد، ولی تولید مثل آنهارا متوقف میکند.
که این امر از طریق بستن حیوان به زمین و کشیدن بیضه های او صورت می گرفت،درنتیجه حیوان اخته شده دیگرمیل جنسی نداشت لذا انسانها برروی تغذیه و افزایش وزن آنها تلاش می کردند

مسلماروش عقیم کردن روشی نیست که به طور گسترده در انسانهاکاربرد داشته باشد،هرچندکه یک بار واتیکان موجبات عقیم کردن هزاران پسرجوان را فراهم کردکه این عمل انها بیشترقدرت نمایی بود تا تلاش برای کنترل جمعیت!!!!!


دسته:

پاورپوينت با عنوان تاریخچه تنظیم خانواده

خرید آنلاین