پاورپوينت با عنوان بهره وري نيروي انساني

پاورپوينت با عنوان بهره وري نيروي انساني

پاورپوينت با عنوان بهره وري نيروي انساني

پاورپوينت با عنوان بهره وري نيروي انساني

 

در فرمت پاورپوينت . 39 اسلايد قابل ويرايش

 

در تعيين عوامل مؤثر بر بهره وري نظرات متفاوتي وجود دارد و هر يك از دانشمندان و صاحب نظران عواملي را به عنوان عامل مؤثر مشخص كرده اند و به طور اجمال عواملي چون آموزش شغلي مستمر مديران و كاركنان، ارتقاء انگيزش ميان كاركنان براي كار بهتر و بيشتر، ايجاد زمينه هاي مناسب بطور ابتكار و خلاقيت مديران و كاركنان، برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق، وجدان كاري و انضباط اجتماعي تحول در سيستم و روشها كه نقش حساس و كليدي دارند، تقويت حاكميت و تسلط سياستهاي سازمان بر امور، صرفه جوئي به عنوان وظيفه ملي در بهره وري مؤثر مي باشد.

 

عوامل افزايش بهره وري  از ديدگاه صاحب نظران:

•رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مديران
دسته:

پاورپوينت با عنوان بهره وري نيروي انساني

خرید آنلاین