پاورپوینت با عنوان مدل های فرآیند

پاورپوینت با عنوان مدل های فرآیند

پاورپوینت با عنوان مدل های فرآیند

پاورپوینت با عنوان مدل های فرآیند

 

در فرمت پاورپوينت . 39 اسلايد قابل ويرايش

 

دراین کتاب جالب که یک دید اقتصادی از نرم افزار ومهندسی نرم افزار توسط هاوارد باتجر ارائه میشود.فرایند نرم افزاری را درذیل شرح داده است.

ازآنجائی که نرم افزار مثل هر ثروتی دیگری یک دانش نهفته است و از آنجا که دانش پراکنده ، تلویحی ، پنهان و درمقیاس زیاد ناقص است و توسعه نرم افزاری یک فرآیند یادگیری عمومی است.

در حقیقت بنای نرم افزار کامپیوتری یک فرآیند  یادگیری عمومی تکرار شونده ،خارجی و چیزهای دیگری که باتجربه آنرا سرمایه نرم افزاری نامید که در بر گیرنده کلکسیونی  ازدانش خالص و سازماندهی شده که با فرآیند هدایت میشود.

 

فرآیند چیست ؟
دسته:

پاورپوینت با عنوان مدل های فرآیند

خرید آنلاین