پاورپوينت با عنوان احتياجات کارکنان

پاورپوينت با عنوان احتياجات کارکنان

پاورپوينت با عنوان احتياجات کارکنان

پاورپوينت با عنوان احتياجات کارکنان

 

در فرمت پاورپوينت . 49 اسلايد قابل ويرايش

 

برنامه ريزي احتياجات کارکنان شامل برنامه ريزي براي پارکينگ کارکنان ,اتاقهاي رختکن ,اتاقهاي استراحت ,سرويس هاي غذا ,آبخوري و خدمات سلامت است. اين موارد در سال 1989 به کمک انجمني بنام ADA حاصل شد.برنامه ريز تسهيلات با در نظر گرفتن رفع موانع ,طراحي را انجام داده و احتياجات کارکنان را براي واحد ,تعيين مي کند.

احتياجات کارکنان ممکن است مشکل ترين قسمت براي برنامه ريزي باشد و اين به دليل تعداد فلسفه هاي مرتبط با کارکنان است:

 

—شرکت ما از زماني که کارکنان منزل خود را ترک ميکنند تا زمان برگشت ,مسئول آنهاست .ما بايد روشهاي کارايي را فراهم آوريم تا آنها سرکار رفته و بازگردند.
دسته:

پاورپوينت با عنوان احتياجات کارکنان

خرید آنلاین