پاورپوينت با عنوان طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب

پاورپوينت با عنوان طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب

پاورپوينت با عنوان طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب

پاورپوينت با عنوان طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب

 

در فرمت پاورپوينت . 32 اسلايد قابل ويرايش

 

žمواجهه با مشكل اغلب براي انسان ناخوشايند است و براي رهايي از آن بدنبال اولين راه حل ممكن مي گردد.  امّا
دسته:

پاورپوينت با عنوان طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب

خرید آنلاین