پاورپوينت با عنوان اثر توزیع های مختلف فعالیت در طی پروژه در شبکه های PERT

پاورپوينت با عنوان اثر توزیع های مختلف فعالیت در طی پروژه در شبکه های PERT

 پاورپوينت با عنوان اثر توزیع های مختلف فعالیت در طی پروژه در شبکه های PERT

 پاورپوينت با عنوان اثر توزیع های مختلف فعالیت در طی پروژه در شبکه های PERT

 


در فرمت پاورپوينت . 24 اسلايد قابل ويرايش

 

  • در مدل متدول PERT توزیع زمان انجام فعالیت ها توزیع b در نظر گرفته می شود.
  • در مطالعات جدید از توزیع های متنوع دیگر نیز بهره گرفته شده است.
  • در پژوهش حاضر توزیع های یکنواخت، مثلثی و بتا به کار گرفته شده است.
  • در این پژوهش نشان داده شده است که استفاده از توزیع های مختلف با برآورد سه نقطه ای یکسان، دارای اثری کوچک تر بر مدت زمان پروژه نسبت به یک عدم دقت 10% در مقدار برآورد سه نقطه ای می باشد.

 

 

 

 یک شبکه PERT دارای رویداد آغازین و رویداد پایانی می باشد که این دو رویداد ابتدا و انتهای پروژه را نشان می دهند.

برای به انجام رساندن این پروژه، فعالیت های مشخصی با توالی از پیش تعیین شده باید انجام شوند.

اثر توزیع های مختلف فعالیت بر مدت زمان پروژه
دسته:

پاورپوينت با عنوان اثر توزیع های مختلف فعالیت در طی پروژه در شبکه های PERT

خرید آنلاین