تحقیق با عنوان مدیریت زنجیره تامین لجستیک Logistics Supply Chain Management

تحقیق با عنوان مدیریت زنجیره تامین لجستیک Logistics Supply Chain Management

تحقیق با عنوان مدیریت زنجیره تامین لجستیک  Logistics Supply Chain Management

تحقیق با عنوان مدیریت زنجیره تامین لجستیک  Logistics Supply Chain Management

 

 

در فرمت ورد. 27صفحه قابل ويرايش

صنعت لجستيـك مي خواهد يك تغيير شكل بزرگ و اساسي را بواسطه جهاني شدن تكنولوژيـهاي اينتر نت و پيشرفت در اطلا عات و ارتباطات را طي كند . آ مايشگرها حالا دسترسي بيشتري د ارند  به تجهيزات سطح بالا و نرم افزارهــاي   قدرتمند براي پشتيباني فانكشن ها  در زنجيره توليد(supply chain  )     براي مثال ، نو آوري در تجهيزات حمل ونقل باعـث مي شودكه حمل ونقل  قا بل اطمينان تر شود . و انبـارهاي كالا  مجهز  به دستگاهها و مواد جديد ي شوند .  و در اين  زمينه پيشرفت بيشتري را داشته ايم  .

طبيعي ست كه رقابت دريك صنعت معين در حال تغيير است . بجز رقابت مستقيم بين شركت ها و تاكيد روي كسي است كه مديريت بهتـري روي زمان دارد. هنگا ميكه داده  كه يك مكان قرار داده مي شود . و هنگاميكه داده در يك نقطه ديگـر قابل دسترسي و فعال مي شود . E -  business  لجستيك يك   pakage و فانكشن هاي اطلاعات      business  را تغيير مي دهد . تمـام محموله را از طريق مناقصه الكـترونبكي و با تائيد سياهه حمل توسط كاميـون انجام مي شود .  سـومين قسـمت لجستيك شـركت هايي هستند كه مشتريان را به استفاده از سيستم هاي اطلاتي از طريق اينترنت  تشويق مي كند .بيشتر busines  ها حركت مي كنند  به سوي ساختن سفارش مدل ها واينكه صورت كالا كم و اندك  باشد.E -  business  هزينه اصلي ساختار فروش ، تهيه ، زنجيره توليد و كانال هاي توزيع، را تغيير ميدهد . حصار هاي تاريخي براي ورود  ( سايز و ساختار زيرين )  اهميتشان كم مي شود . حالا تاكيد روي سرعت بيشتر از اندازه و سايز است .

شركتهاي مختلف ، پيش از اين نيز از يك سازماندهي داخلي شبيه به E  -  commerce  امروزي ،در داخل شبكه هاي كاري خودشان بهره مي گرفتند . براي مثال به نوعي ارتباط مالي در نظام بانكي كه به EFT   (Electronic Funds Transfer) معروف است.اين شيوه انتقال در تبادلات مالي بين حسابها ا ست .بسياري از شركت ها از روشي مشابه با نام EDI    (Electronic Data Interchange)   استـفاده ميكنـند كه اين روش با استاندارد كردن مسائلي چون صورت پرداختها ،صورت حسابها و…. امـكان ايـجاد نوعي شـراكـت اطلاعات بين مشتريان وشركتهاي تجاري به صورت الكترونيكي را در اختيار مي گذارد .عملكرد بسياري از  EDI ها بسوي كمتر كردن هزينه ها حركت مي كند . كاربردهاي اينترنت بر پايه استانداردها ،همگاني كردن و يك browser    قوي  است كه شركت مي تواند 24 ساعته به سيستم دسترسي داشته باشد.پيچيدگي ا تصالات  اختصاصي است وبي شـباهت است به سيـستم هاي كامپيوتري در مدل هاي قديمي تر EDI    كه اكنـون برداشته شده است


دسته:

تحقیق با عنوان مدیریت زنجیره تامین لجستیک Logistics Supply Chain Management

خرید آنلاین