پاورپوينت با عنوان حـافـظـه

پاورپوينت با عنوان حـافـظـه

پاورپوينت با عنوان حـافـظـه

پاورپوينت با عنوان حـافـظـه

 

در فرمت پاورپوينت . 25 اسلايد قابل ويرايش

 

به نظر میرسد ما آدمیان تقریبا هرچه داریم یا هرکه هستیم از برکت حافظه است. اندیشه ها و تصورات ما حاصل کار حافظه است، و ادراک و اندیشه و حرکتهای ما از آن سرچشمه می گیرد. حافظه پدیده های بیشمار هستی ما را در کل واحدی یکپارچه می سازد. همانطور که اگر ذرات تشکیل دهنده بدن با نیروی جاذبه ماده بهم نچسبیده بود بدن ما از هم می پاشید، اگر نیروی پیوند دهنده و وحت بخش حافظه نمی بود هشیاری ما به تعداد لحظه های زندگی مان تجزیه می شد(هرینگ،1920)
دسته:

پاورپوينت با عنوان حـافـظـه

خرید آنلاین