پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516) فصل ششم: مدل های Flow shop و Flexible flow shop (قطعی) (Flow shops and Flexible Flow shops Models (Deterministic

پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516) فصل ششم: مدل های Flow shop و Flexible flow shop (قطعی) (Flow shops and Flexible Flow shops Models (Deterministic

پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516) فصل ششم:  مدل های Flow shop و Flexible flow shop (قطعی) (Flow shops and Flexible Flow shops Models (Deterministic

پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516) فصل ششم:  مدل های Flow shop و Flexible flow shop (قطعی) (Flow shops and Flexible Flow shops Models (Deterministic

 

در فرمت پاورپوينت . 79 اسلايد قابل ويرايش

 

فصل ششم

 مدل های Flow shop و Flexible flow shop (قطعی)

 در بسیاری از کارگاه های تولیدی و مونتاژ پردازش های متعددی به روی هر یک از کارها انجام می شود.
دسته:

پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516) فصل ششم: مدل های Flow shop و Flexible flow shop (قطعی) (Flow shops and Flexible Flow shops Models (Deterministic

خرید آنلاین