پاورپوينت با عنوان بهره وری

پاورپوينت با عنوان بهره وری

 پاورپوينت با عنوان بهره وری

 پاورپوينت با عنوان بهره وری

 

در فرمت پاورپوينت . 33 اسلايد قابل ويرايش

 

واژه بهره وري براي نخستين بار به وسيله ي فرانسواكنه ، رياضيدان و اقتصادان طرفدار  مكتب  فيزيوكراسي (حكومت طبيعت ) به كار برده شد .

در سال 1883 فرانسوي ديگري به نام ليتره بهره وري را دانش و فن توليد تعريف كرد .

 

در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا به طور رسمي بهره وري را چنين تعريف كرد :

بهره وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد. بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه ، مواد اوليه و نيروي كار صحبت كرد .

سازمان بين المللي كار :

بهره وري عبارت است از نسبت ستانده به يكي از عوامل توليد ( زمين ، سرمايه ، نيروي كار و مديريت ) .

بهروری از دیدگاههای مختلف کمی وکیفی بررسی می شود .

برخی معیارهای بهروری را می توان به تنهایی استفاده کرد و برخی با متغیرهای دیگر ترکیب میشوند .

تعاریف ارائه شده برای بهروری شامل کارایی ، اثر بخشی ، سود آوری ، کیفیت ، نوآوری ، کیفیت زندگی کاری، استاندارداها ، تعاریف ، نسبتهامی باشد.

 

مدیران وکارشناسان در رشته های مختلف همواره کوشیده اند که با سنجش بهروری ، میزان موفقیت سیستم را  در دستیابی به اهداف خود اندازه گیری کنند به عبارت دیگر سنجش بهره وری میزان موفقیت سیستمها را در تامین انتظارات یا استانداردها مشخص می کند .

چنانچه استانداردها وشاخصهای سنجش ، مشخص وسیستم سنجش مورد پذیرش ذی نفعها باشد بهره وری را می توان سنجید و آنرا بهبود داد .

هر چه یک مفهوم روشنتر وکاملتر تشریح شود آنرا دقیقتر می توان سنجید  وبه ارزش سنجش اعتماد بیشتری می توان داشت.

اهداف ومنافع سنجش بهره وری        

.1مقایسه اقتصاد ها در سطح ملی
دسته:

پاورپوينت با عنوان بهره وری

خرید آنلاین