پاورپوينت با عنوان مدل قیمت گذاری داریی های سرمایه (Capital Asset Pricing Model)

پاورپوينت با عنوان مدل قیمت گذاری داریی های سرمایه (Capital Asset Pricing Model)

پاورپوينت با عنوان مدل قیمت گذاری داریی های سرمایه (Capital Asset Pricing Model)

پاورپوينت با عنوان مدل قیمت گذاری داریی های سرمایه (Capital Asset Pricing Model)

 

 

در فرمت پاورپوينت . 35  اسلايد قابل ويرايش

 

 

این مدل در سال 1964توسط یک اقتصاددان مالی انگلیسی به نام آقای ویلیام شارپ در کتاب تئوری پورتفوی و بازار های سرمایه مطرح شد و از

بابت مطرح کردن همین مدل برنده جایزه نوبل اقتصادی شد.

 

الگوی CAPM   براساس مفروضات زیر استخراج شده است

١) کلیه ی سرمایه گذاران دارای تابع توزیع احتمال همگن هستند.

٢) با سطح معین ریسک ٬ سرمایه گذاران ثروت بیشتر را به ثروت کمتر ترجیح می دهند.

٣) با سطح معین بازده ٬ سرمایه گذاران ریسک کمتر را به ریسک بیشتر ترجیح می دهند.

٤) محدودیتی برای وام دادن و وام گرفتن در نرخ بهره ی بدون ریسک وجود ندارد.

 

٥) برای بنگاهها و سرمایه گذاران ریسک ورشکستگی وجود ندارد.

٦) هیچگونه مالیات یا هزینه های مربوط به معاملات یا اطلاعات برای خرید و فروش داراییهای سرمایه ای در بازار وجود ندارد.

٧) کلیه ی فرصت های سرمایه گذاری قابل تقسیم بوده و قابلیت جایگزینی با هم را دارند.

٨) بازار سرمایه در تعادل است.

٩) افق زمانی کلیه ی سرمایه گذاران یکسان است

 

 

صرفنظر از اینکه ما چه میزان تنوع در پرتفوی خود ایجاد کنیم حذف تمامی ریسکها میسر نخواهد بود . از دید یک سرمایه گذار ما مستحق دریافت آن نرخ بازدهی هستیم که نسبت به ریسک تحمل شده پاداشی در خور باشد . مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه ای به ما کمک می کند تا ریسک سرمایه کذاری را محاسبه کرده و نرخ بازدهی مورد انتظار بایسته  را تعیین کنیم.


دسته:

پاورپوينت با عنوان مدل قیمت گذاری داریی های سرمایه (Capital Asset Pricing Model)

خرید آنلاین