پاورپوينت با عنوان مقدمه‌اي بر ارزیابی عملكرد و تعالي سازماني

پاورپوينت با عنوان مقدمه‌اي بر ارزیابی عملكرد و تعالي سازماني

پاورپوينت با عنوان مقدمه‌اي بر ارزیابی عملكرد و تعالي سازماني

پاورپوينت با عنوان مقدمه‌اي بر ارزیابی عملكرد و تعالي سازماني

 

در فرمت پاورپوينت . 37 اسلايد قابل ويرايش

 

ارزش ها و مفاهيم بنيادی مدل EFQM

1- نتيجه گرايی

تعالی دستيابی به نتايجی است که رضايت کليه ذينفعان سازمان را در بر داشته باشد.

2 - مشتری مداری

تعالی خلق ارزش های مطلوب مشتری است.

3 - رهبری و ثبات در مقاصد

تعالی رهبری دور انديش و الهام بخش، همراه با ثبات در مقاصد است

4 - مديريت مبتنی بر فرآيندها و واقعيت ها

تعالی مديريت سازمان از طريق مجموعه ای از سيستم ها، فرآيندها و واقعيت های مرتبط و به هم پيوسته است.

5 - توسعه و مشارکت کارکنان

تعالی حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طريق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است.

6 - يادگيری، نوآوری و بهبود مستمر

تعالی به چالش طلبيدن وضع موجود و ايجاد تغيير به منظور نوآوری و خلق فرصت های بهبود با استفاده از يادگيری است.

7 - توسعه همکاری های تجاری

تعالی توسعه و حفظ همکاری هايی است که برای سازمان ارزش افزوده ايجاد می کند.

8 - مسؤوليت اجتماعی سازمان

تعالی فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعاليت می کند و تلاش برای درک و پاسخگويی به انتظارات ذينفعان سازمان در جامعه است.


دسته:

پاورپوينت با عنوان مقدمه‌اي بر ارزیابی عملكرد و تعالي سازماني

خرید آنلاین