پاورپوينت با عنوان کیفیت و کنترل کیفیت

پاورپوينت با عنوان کیفیت و کنترل کیفیت

 پاورپوينت با عنوان کیفیت و کنترل کیفیت

 پاورپوينت با عنوان کیفیت و کنترل کیفیت

 


در فرمت پاورپوينت . 70 اسلايد قابل ويرايش

 

چند تعريف از كيفيت :

كيفيت فرا تر از توليد نمودن يك محصول است.

كيفيت جور بودن جهت استفاده است.

كيفيت يك محصول وابسته به اين است كه آن چقدر با ديدگاه ارجح مشتريان سازگار است.

David Garvin اعتقاد دارد كه تعريف كيفيت در چند دسته قرار ميگيرد:

بعضي از تعاريف بر اساس نظر  مشتري user-based)) است به عبارتي كيفيت يعني عملكرد بهتر ، ظاهر زيبا و از اين قبيل نيازها

David Garvin اعتقاد دارد كه تعريف كيفيت در چند دسته قرار ميگيرد:

از نظر مديران توليد ، كيفيت بر اساس ساخت manufacturing –based))

مي باشد يعني رعايت استانداردها و مشخصات

گاروين با تحقيق نشان داد كه مشخصات كيفيت در ابتدا بايستي در بازار تعيين گردد( رويكرد user –based  به كيفيت )، اين مشخصات سپس بايستي به مشخصه قابل تعريف محصول تبديل شود( رويكرد product-based  ) و سپس فرايند ساخت بايستي سازمان دهي شود تا اطمينان حاصل شود محصول به طور دقيق اين مشخصات را دارا است( رويكرد manufacturing –based به كيفيت )             يك فرايند كه هر يك از اين مراحل را نداشته باشد          نمي تواند يك محصول كيفي را ايجاد نمايد.


دسته:

پاورپوينت با عنوان کیفیت و کنترل کیفیت

خرید آنلاین