پاورپوينت با عنوان قدرت رنگ در دكوراسیون

پاورپوينت با عنوان قدرت رنگ در دكوراسیون

 پاورپوينت با عنوان قدرت رنگ در دكوراسیون

 پاورپوينت با عنوان قدرت رنگ در دكوراسیون

 

در فرمت پاورپوينت . 58 اسلايد قابل ويرايش

 

رنگها دارای نیروی خاصی هستند و هر یك از طیفها یك احساس عمیق را در محیط القا میكنند. برای مثال تصور كنید كه در یك اتاق به رنگ زرد كرهای هستید در این صورت به راحتی میتوانید اشعههای نورانی و روشن را كه به سمت شما  میآیند ببینید و احساس كنید. مشغول گرفتن حمام آفتاب هستید و یا  در یك اتاق آبی قرار گرفته اید، مطمئناً آرامشی كه به شما القا میشود غیر قابل وصف است. رنگ تنها آن چیزی نیست كه به چشم خود میبینید در حقیقت رنگ به شما میگوید كه از نظر روحی و جسمی در چه سطحی به سر میبرید. این قدرت نهفته رنگهاست
اكثر ما در حال حاضر رنگهای خاص خود را داریم. رنگ ها عمیقا بر حالات، روحیه، رفتار و روربط عمومی و اجتماعی تاثیر میگذارند و سبب میشوند شما شدیدا احساس اعتماد به نفس و یا احساس نشاط و سرزندگی كنید و همچنین این امكان وجود دارد كه احساس كسلی و بی حوصلگی را به شما القا كنند
دسته:

پاورپوينت با عنوان قدرت رنگ در دكوراسیون

خرید آنلاین