پاورپوينت با عنوان آسفیکسی نوزادی

پاورپوينت با عنوان آسفیکسی نوزادی

پاورپوينت با عنوان آسفیکسی نوزادی

پاورپوينت با عنوان آسفیکسی نوزادی 

 


در فرمت پاورپوينت . 21 اسلايد قابل ويرايش

 

تعریف:
رخدادیست ناشی ازحوادث پیش اززایمان،درطی زایمان یادرطی دوره نوزادی که جنین یانوزاد وco2دچار کمبود پیشرونده اکسیژن ،اختلال تبادل
اکسیژن وخونرسانی ناکافی نسوج وارگانهای بزرگ میشود.

 

عوامل خطر: آسفیکسی در حاملگی های پر خطر مخصوصا مواردی که باعث نارسایی جفت میشودشیوع بیشتری دارد.

آسفیکسی علاوه بر هیپوکسیک ایسکمیک انسفالوپاتی ممکن است باعث اختلال عملکرد چند ارگان بصورت:
نارسایی کلیه با اولیگوری و افزایش کراتینین(40%)
.کاردیومیوپاتی هیپوکسیک(25%)
نارسایی کبدی
DIC
انترکولیت نکروزان
عوارض ریوی بصورت آر دی اس وافزایش فشار ریوی
پایدار(25%)
اختلالات الکترولیتی،هیپوگلیسمی،اسیدوزیس،هیپرکالمی واحتباس مایع


دسته:

پاورپوينت با عنوان آسفیکسی نوزادی

خرید آنلاین