پاورپوينت با عنوان دفيبريلاسيون و كارديوورسيون

پاورپوينت با عنوان دفيبريلاسيون و كارديوورسيون

پاورپوينت با عنوان دفيبريلاسيون و كارديوورسيون

پاورپوينت با عنوان دفيبريلاسيون و كارديوورسيون 

 

در فرمت پاورپوينت . 29 اسلايد قابل ويرايش

 

شوك با جريان مستقيم براي اصلاح آريتمي هائيكه از نظر هموديناميك مهم ميباشند مورد استفاده قرار مي گيرد


1 - شوك همزمان تنظيم شده با جريان مستقيم 
(كارديوورسيون )

براي درمان
آريتمي هائي مثل فيبريلاسيون دهليزي - تاكيكاردي فوق بطني - تاكي ديس ريتمي هاي چرخشي 

 


شوك الكتريكي با جريان مستقيم از روي قلب عبور مي كند و موجب :

 دپولاريزاسيون فيبرهاي قلبي بطور همزمان ميشود.
  براي مدت كوتاهي فيبرها در حالت تحريك ناپذيري
   مطلق باقي مي مانند.
 در اين حالت فيبرهائي كه كوتاهترين مرحله تحريك ناپذيري مطلق را دارا مي باشند.
 مرحله دپولاريزاسيون خودبخود را آغاز مي كنند و چنين دپولاريزاسيون خودبخودي است كه موجب افتراق آن از عضلات اسكلتي ميشود   

 


دسته:

پاورپوينت با عنوان دفيبريلاسيون و كارديوورسيون

خرید آنلاین