پاورپوينت با عنوان واکنش آلرژیک و شوک آنافیلاکتیک

پاورپوينت با عنوان واکنش آلرژیک و شوک آنافیلاکتیک

پاورپوينت با عنوان واکنش آلرژیک و شوک آنافیلاکتیک

پاورپوينت با عنوان واکنش آلرژیک و شوک آنافیلاکتیک

 

در فرمت پاورپوينت . 35 اسلايد قابل ويرايش تعدادی اسلایدها انگلیسی است

 

واکنش آلرژیک:عکس العمل دستگاه ایمنی بدن جهت مقابله با محرک خارجی است.

آلرژن:ماده ایست که می تواند سبب بروز واکنش آلرژیک شود.همچنین به آن آنتی ژن نیز می گویند.

حساسیت بیش از حد: حساسیت غیر عادی است و وضعیتی است که ضمن آن بدن پاسخ تشدید یافته ای را نسبت به تحریک جسم خارجی نشان می دهد.

آنافیلاکسی: واکنش آلرژیک گسترده و تهدید کننده حیات است که ممکن است همراه با شوک و نارسائی تنفسی باشد.

 

•آنافیلاکسی
دسته:

پاورپوينت با عنوان واکنش آلرژیک و شوک آنافیلاکتیک

خرید آنلاین