پاورپوينت با عنوان استفراغ

پاورپوينت با عنوان استفراغ

پاورپوينت با عنوان استفراغ

پاورپوينت با عنوان استفراغ

 

در فرمت پاورپوينت . 16 اسلايد قابل ويرايش

 

استفراغ یک روند رفلکسی است که برای وقوع آن هماهنگی های بالائی لازم است. ممکن است زیاد شدن آب دهان از علائم اولیه باشد وبااغ زدن غیرارادی شروع شود.
پائین رفتن شدید دیافراگم ،انقباض عضلات شکم باشل شدن کاردیای معده بطورفعال محتویات معده رابافشاربه داخل مری برمیگرداند.
مدولا(بصل النخاع)مرکزاستفراغ است و کاراین هماهنگی را انجام میدهد که مستقیما تحت تاثیر عصب دهی آوران (تحریکات گوارشی)وبه طورغیرمستقیم با کمورسپتورهای trigger zone وسیستم عصبی مرکزی درارتباط است.

استفراغی که بعلت انسداد سیستم گوارش است احتمالا توسط اعصاب آوران احشائی روده باتحریک کردن مرکزاستفراغ هدایت میشود.
اگرانسدادزیر دومین قسمت دوازدهه باشدمحتویات استفراغ معمولا به رنگ صفراست. به علت ریفلاکس محتویات دوازدهه بداخل معده ، استفراغ های مکررنیزمیتوانددرغیاب انسداد به رنگ صفرا باشند.
ضایعات غیرانسدادی سیستم گوارش نیز میتوانندسبب استفراغ شوند مثل درگیری پانکراس، کبد ودرخت صفراوی.
نابسامانی های سیستم عصبی مرکزی ویا متابولیک میتوانند سبب استفراغ شدید ومقاوم شوند.


دسته:

پاورپوينت با عنوان استفراغ

خرید آنلاین