پاورپوينت با عنوان فيزيولوژي دستگاه گوارش‌

پاورپوينت با عنوان فيزيولوژي دستگاه گوارش‌

پاورپوينت با عنوان فيزيولوژي دستگاه گوارش‌

پاورپوينت با عنوان فيزيولوژي دستگاه گوارش‌

 

در فرمت پاورپوينت . 33 اسلايد قابل ويرايش

 

قسمتهاي مختلف دستگاه گوارش

 

بخشهاي مختلف دستگاه گوارش در شكل 6ـ1 ديده مي‎شود. به‎طور كلي‎، مي‎توان دستگاه گوارش را به دو قسمت مجاري لولة‎ گوارشي و اندامهاي ضميمه تقسيم كرد. طول مجاري گوارشي در حدود 9 متر است كه از دهان شروع مي‎شود و تا مقعد ادامه مي‎يابد.

 

بخشهاي مختلف مجاري گوارشي عبارت‎اند از: حفرة دهان‎، حلق‎، مري‎، معده‎، رودة  كوچك و رودة بزرگ‎. اندامهاي ضميمه‎ متشكل از دندانها، زبان‎، غدد بزاقي‎، كبد، كيسة صفرا و لوزالمعده‎اند.
 
 وظايف دستگاه گوارش
به‎طور كلي‎، كار دستگاه گوارش دريافت غذا، ايجاد تغييرات در آن و آماده كردن غذا براي جذب است و اندامهاي ضميمة اين دستگاه‎ عمل گوارشي را تسهيل مي‎كنند.

فعاليت دهان

حفرة دهان گيرندة غذا به شمار مي‎آيد كه عمل هضم (گوارش‎) را از طريق جويدن با دندانها شروع مي‎كند، در عمل بلعيدن دخالت دارد و در بيان انسان به كار مي‎رود.

جويدن نخستين روند مكانيكي است كه غذا هنگام ورود به دستگاه گوارش تحت‎تأثير آن قرار مي‎گيرد. دندانها براي مقاصد مخصوص طرح شده است‎. دندانهاي قدامي براي پاره كردن و دندانهاي خلفي براي آسيا كردن غذا طرح شده‎اند.

نيروي عضلاني كه براي اين منظور به كار مي‎رود بسيار زياد است‎. مثلاً دندانهاي‎ پيش ممكن است نيرويي برابر با 34 كيلوگرم ايجاد كنند و دندانهاي آسيا مي‎توانند يك نيروي خردكننده به ميزان 42 تا 1هه كيلوگرم توليد كنند.

 


دسته:

پاورپوينت با عنوان فيزيولوژي دستگاه گوارش‌

خرید آنلاین