پاورپوينت با عنوان مقدمه ای برایمونولوژی

پاورپوينت با عنوان مقدمه ای برایمونولوژی

پاورپوينت با عنوان مقدمه ای برایمونولوژی

پاورپوينت با عنوان مقدمه ای بر ایمونولوژی

 

در فرمت پاورپوينت . 47 اسلايد قابل ويرايش

 

ایمونولوژي چیست؟
مطالعه مکانیسم های فیزیولوژیکی که انسان و موجودات دیگر از آن جهت محافطت بدن خود در مقابل عوامل و عناصر مهاجم استفاده می کنند ( باکتریها، ویروس ها، انگل ها، قارچ ها و توکسین ها)

 خصوصیات اصلی و کلیدی یک سیستم دفاعی موثر چیست:

1-شناخت خود از غیر خود
2-اختصاصی عمل کردن
3-توانائی افزایش قدرت یک پاسخ شناخته شده
4-ایجاد تنوع  یا توانائی تبدیل یک پاسخ به انواع مختلف
5-توانائی خاموش کردن یک پاسخ جهت کنترل آن و عدم خروج از دسترس(کنترل)
6-ایجاد حافظه از پاسخ عرضه شده
7-توانائی ایجاد پذیردنده های جدید جهت پاسخ به تغییرات محیطی ایجاد شده


دسته:

پاورپوينت با عنوان مقدمه ای برایمونولوژی

خرید آنلاین