پاورپوینت درس پرستاري بهداشت جامعه با عنوان آلودگی صوتی

پاورپوینت درس پرستاري بهداشت جامعه با عنوان آلودگی صوتی

پاورپوینت درس پرستاري بهداشت جامعه با عنوان آلودگی صوتی

پاورپوینت درس پرستاري بهداشت جامعه با عنوان آلودگی صوتی

 

در فرمت پاورپوينت . 24 اسلايد قابل ويرايش

آلودگی صوتی، ازدستاوردهای اختراعات ومصنوعات بشر درقرن بیستم است. یکی از انواع مخاطرات  در محیط کار،انتشار صدای آزاردهنده وارتعاشات ناشی از کارکردن خط تولید صنعتی است. موضوع آلودگی صوتی واثرات بهداشتی ناشی ازآن، تنها به صداهای صنعتی ومحیط کار محدود نمی شود. موضوع آلودگی صوتی را می توان شامل دوبخش عمده دانست: صنعت ومحیط زیست

روان شناسی: سروصدا عبارت از یک صوت نامطلوب، ناخوشایند ویا ناخواسته

علمی: سروصدا مخلوطی از صوتهای مختلف باطول موج وشدتهای مختلف که ترکیب مشخص ومعینی ندارد و برای گوش ناخوشایند است.

بهترین تعریف سروصدا: صدای نامناسب درمحلی نابجا ووقتی بی موقع

تفاوت بین صدا وآلودگی صوتی: احساس وذهنیت


دسته:

پاورپوینت درس پرستاري بهداشت جامعه با عنوان آلودگی صوتی

خرید آنلاین