پاورپوينت با عنوان دستگاه عصبی

پاورپوينت با عنوان دستگاه عصبی

پاورپوينت با عنوان دستگاه عصبی

پاورپوينت با عنوان دستگاه عصبی

در فرمت پاورپوينت . 29  اسلايد قابل ويرايش

دستگاه عصبی مانند هر دستگاه دیگری در بدن انسان از سلول های مجزا موسوم به نرون ساخته شده است. وظیفه سلول عصبی انتقال تکانه عصبی از یک سلول به سلول دیگر است. نرونها واحدهايي هستند كه ضمن ارتباط با يكديگر ، با اندامهاي عمل كننده گوناگون نيز مرتبط مي گردند.

اجزاء تشکیل دهنده نرون ها:

جسم سلولی
دسته:

پاورپوينت با عنوان دستگاه عصبی

خرید آنلاین