پاورپوينت با عنوان ارگانیسمهای بیماری زا در انسان

پاورپوينت با عنوان ارگانیسمهای بیماری زا در انسان

 پاورپوينت با عنوان ارگانیسمهای بیماری زا در انسان

 پاورپوينت با عنوان ارگانیسمهای بیماری زا در انسان

 

در فرمت پاورپوينت . 10 اسلايد قابل ويرايش

 

: 1-  پریونها

      عمدتآ پروتئین هستند که عامل بعضی بیماریهای نرولوژیک در انسان میباسند مثل بیماری جنون گاوی

 

2- ويروسها     

 

: 2-  باکتریها

       *  کلامیدیاها

هستند. RNA وحاوی DNA جزءانگلهای اجباری داخل سلولی هستنداما بر خلاف ویروسها هم حاوی

 :         سه گونه ازکلامیدیاها قادر به ایجاد بیماری در انسان هستند

        1-  کلامیدیا تراکو ماتیس

        2-  کلامیدیا پنومونیه

        3-  کلامیدیا پسیتاسی

 


دسته:

پاورپوينت با عنوان ارگانیسمهای بیماری زا در انسان

خرید آنلاین