پاورپوينت با عنوان اصول مدیریت در خدمات مامایی

پاورپوينت با عنوان اصول مدیریت در خدمات مامایی

پاورپوينت با عنوان اصول مدیریت در خدمات مامایی

پاورپوينت با عنوان اصول مدیریت در خدمات مامایی

 

در فرمت پاورپوينت . 239 اسلايد قابل ويرايش

 

اصطلاح مدیریت، به معنی فرایند انجام کارها به طور اثربخش و کارآمد به وسیله دیگران است.

در تعریف مدیریت، اصطلاح فرآیند نشان دهنده فعالیت های اولیه ای است که مدیر آنها را اجرا می کند. این فعالیت ها را در

اصطلاح مدیریت، وظایف مدیریت می نامیم.

مینتزبرگ معتقد است که ”هیچ شغلی برای جامعه امروز ما، حیاتی تر از شغل مدیریت نیست“.

تمامی موفقیت یک جامعه به مدیران آن جامعه و همه ی شکستها و رسواییها و اتلاف منابع نیز، به عدم کفایت مدیران آن جامعه نسبت داده میشود.

 

 

سازمان، یک نظام اجتماعی است که در درون یک نظام وسیع تر یعنی جامعه به صورت آگاهانه ایجاد و توسط مدیریت هماهنگ می شود و با اعضای نسبتا ثابت، اهداف خاص خود را محقق می کند.

زندگی ما تحت تاثیر سازمانهاست، ما در سازمان زاده میشویم و توسط سازمانها به خاک سپرده میشویم.

دسته:

پاورپوينت با عنوان اصول مدیریت در خدمات مامایی

خرید آنلاین