پاورپوينت با عنوان نماتودهای روده ای

پاورپوينت با عنوان نماتودهای روده ای

پاورپوينت با عنوان نماتودهای روده ای

پاورپوينت با عنوان نماتودهای روده ای

 


در فرمت پاورپوينت . 54 اسلايد قابل ويرايش

 

تریشینلا اسپیرالیس

نام بیماری: تریشینوزیس، تریشینازیس، تریشینلیازیس.
دسته:

پاورپوينت با عنوان نماتودهای روده ای

خرید آنلاین