پاورپوينت با عنوان مدیریت در دوره پست مدرن

پاورپوينت با عنوان مدیریت در دوره پست مدرن

پاورپوينت با عنوان مدیریت در دوره پست مدرن

پاورپوينت با عنوان مدیریت در دوره پست مدرن

 

در فرمت پاورپوينت . 20 اسلايد قابل ويرايش

 

پست مدرنیستها چنان ایده های متعدد و متفاوتی در چنته دارند که نکات توافقی میان آنها دشوار است.با این وجود تمایل آنها برای به چالش کشیدن افکار مدرنیست ها در مورد واقعیت، دانش و هویت به نظر مشترک می آید.

پست مدرنیست ها معتقدند که هیچگونه واقعیت قابل تعریف بصورت عینی وجود ندارد،و هر آنچه من یا شما میدانیم نسبت به لحظه تجربه ما از آن نسبی است و چون زبان هیچگونه معنای ثابتی ندارد، هیچگونه شرح دقیقی از جهان ما وجود ندارد و ما نمی توانیم گزاره قطعی در مورد آن یا خودمان بسازیم.

پیشوند“ پسا ” در پسانوگرایی الزاماً به معنای تاخر زمانی نیست.پسا تجدد یا پسا نوگرایی در اصل در واکنش به نوگرایی و تحت تاثیر هوشیاری عمومی بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد.

این اصطلاح اولین بار در سال 1949برای ابراز ناخرسندی در قبال معماری نوگرا به کار برده شد و منجر به معماری پسانوگرا شد.

مفهموم پست مدرنیته تا حدی مشابه جامعه فرا صنعتی است.این مفهوم اظهار میدارد که جوامع صنعتی شاهد تغییر جهت از ساخت صنعتی به صنایع خدماتی و با تاکید بر فناوری اطلاعات هستند.

”بومن“:پیامدهای پست مدرنیته آن چیزهایی است که ذهن مدرن بر خودش از دور و بواسطه درک انگیزش تغییر بازتاب می دهد.

عدم قطعیت دوسو گرایی و ابهام پست مدرنیته امکان به چنگ آوردن سرنوشت به منظور خلق آینده مان را فراهم می آورد.

  

 

 


دسته:

پاورپوينت با عنوان مدیریت در دوره پست مدرن

خرید آنلاین