پاورپوينت با عنوان اسكيزوفرني (روان گسيختگي)

پاورپوينت با عنوان اسكيزوفرني (روان گسيختگي)

پاورپوينت با عنوان اسكيزوفرني (روان گسيختگي)

پاورپوينت با عنوان اسكيزوفرني (روان گسيختگي)

 

در فرمت پاورپوينت . 46 اسلايد قابل ويرايش

 

اسكيزوفرني سندرمي باليني شامل آسيب شناسي رواني متغير اما عميقاً ويرانگري است كه شناخت، هيجان، ادراك و ساير جنبه هاي رفتار را درگير مي كند. بروز اين تظاهرات در افراد مختلف و در طول زمان متغير است.تأثير بيماري همواره شديد و معمولاً ديرپا است.
دسته:

پاورپوينت با عنوان اسكيزوفرني (روان گسيختگي)

خرید آنلاین