پاورپوينت با عنوان کاربرد آمار در آزمایشگاه

پاورپوينت با عنوان کاربرد آمار در آزمایشگاه

 پاورپوينت با عنوان کاربرد آمار در آزمایشگاه

 پاورپوينت با عنوان کاربرد آمار در آزمایشگاه

 


در فرمت پاورپوينت . 26 اسلايد قابل ويرايش

 

 جهت انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه غالبا از یک نمونه با مقادیر مشخص از آنالیتهای مورد نیاز (نمونه کنترل) استفاده می شود:

 

  1- سرم کنترل: Randox و ...

  _ بصورت تجاری موجود هستند 

  _ مقادیر هر آنالیت بصورت میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند

  _ با اطمینان بیشتری می توان با آنها کار کرد

  _ براحتی تهیه شده و معمولا قیمت مناسبی دارند

  2- Pooled Serum:

  _ بایستی توسط آزمایشگاه تهیه شود

  _ مقادیر آنالیتهای مختلف توسط آزمایشگاه محاسبه شده و لذا ممکن است دقت کافی   نداشته باشد

  _ تهیه آن مشکل است

  3- محدوده نرمال (Average of Normal, Normal Range):

  _ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا میانگین نتایج برابر مقدار نرمال است

  _ می توان از میانگین و انحراف معیار محدوده نرمال بعنوان معیار استفاده کرد و   میانگین روزهای ماه جاری را (بعنوان مقدار کنترل) با آن مقایسه نمود

  4- میانگین بیماران (Patient Mean):

  _ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا میانگین نتایج برابر مقدار نرمال است

  _ می توان از میانگین و انحراف معیار آنالیت مورد نظردر بیماران ماه گذشته بعنوان   معیار استفاده کرد و میانگین روزهای ماه جاری را (بعنوان مقدار کنترل) با آن مقایسه   نمود

 


دسته:

پاورپوينت با عنوان کاربرد آمار در آزمایشگاه

خرید آنلاین