پاورپوينت با عنوان تصمیم گیری در مسائل مالی خلاصه فصل 6 تئوری پرتفلیو

پاورپوينت با عنوان تصمیم گیری در مسائل مالی خلاصه فصل 6 تئوری پرتفلیو

پاورپوينت با عنوان تصمیم گیری در مسائل مالی خلاصه فصل 6 تئوری  پرتفلیو

پاورپوينت با عنوان تصمیم گیری در مسائل مالی خلاصه فصل 6 تئوری  پرتفلیو

 

در فرمت پاورپوينت . 29 اسلايد قابل ويرايش

 

لغت پرتفلیو در عبارت ساده:

ترکیبی از داراییها که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل میشود. این سرمایه گذار میتواند یک فرد یا یک موسسه باشد.

 

از نظر تکنیکی یک پرتفلیو می تواند برگیرنده مجموعه ای از داراییهای واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار باشد. مطالعه تمام جنبه های پرتفلیو مدیریت پرتفلیو نام دارد.

 

در این فصل به تجزیه و تحلیل مدل تئوری کلاسیک پرتفلیو که توسط مارکوئیتز ارايه شده است خواهیم پرداخت و سپس یاد خواهیم گرفت چگونه از طریق مدل تک شاخص(تک عامل)بتوانیم فرآیند بدست آوردن ورودی های این مدل را تسهیل کنیم.

 

در سال ۱۹۵۰ هری مارکوئیتز مدل اساسی پرتفلیو را ارايه کرد که مبنای برای تئوری مدل پرتفلیو قرار گرفت. مارکوئیتز اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و ایجاد تنوع را به صورت روش علمی بیان کرد. او به صورت کمی نشان داد که:

 

 

مارکوئیتز درصدد برآمد تا روشها و ایده های موجود را در قالب یک چارچوب رسمی سازماندهی کرده و به این سوال اساسی پاسخ دهد:

 

مارکوئیتز با ارايه روش اندازه گیری ریسک پرتفلیو به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار پرتفلیو پرداخت.

 

 

مفروضات اساسی مارکوئیتز مبنای مدل او را شکل میدهد. طبق مفروضات مارکوئیتز سرمایه گذاران بازده را مطلوب دانسته و از ریسک گریزان هستند بعلاوه در تصمیم گیری منطقی عمل می کنند و تصمیم گیری هایی اتخاذ میکنند که باعث حداکثر کردن بازده مطلوب آنها می شود. بنابر این:

 


دسته:

پاورپوينت با عنوان تصمیم گیری در مسائل مالی خلاصه فصل 6 تئوری پرتفلیو

خرید آنلاین