پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516)تولید سلولی Basic Concepts for Design and Scheduling of cellular Manufacturing Systems

پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516)تولید سلولی Basic Concepts for Design and Scheduling of cellular Manufacturing Systems

پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516)تولید سلولی Basic Concepts for Design and Scheduling of cellular Manufacturing Systems

پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516) تولید سلولی Basic Concepts for Design and Scheduling of cellular Manufacturing Systems

 


در فرمت پاورپوينت . 40 اسلايد قابل ويرايش

 

 تولید سلولی (Cellular Manufacturing, CM) غالبا برای استفاده از اصول تکنولوژی گروهی (Group Technology GT) استفاده می شود.
دسته:

پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516)تولید سلولی Basic Concepts for Design and Scheduling of cellular Manufacturing Systems

خرید آنلاین