پاورپوينت با عنوان تجزیه تحلیل صورتهای مالی نقدینگی کوتاه مدت

پاورپوينت با عنوان تجزیه تحلیل صورتهای مالی نقدینگی کوتاه مدت

پاورپوينت با عنوان تجزیه تحلیل صورتهای مالی نقدینگی  کوتاه مدت

پاورپوينت با عنوان تجزیه تحلیل صورتهای مالی نقدینگی  کوتاه مدت

 

در فرمت پاورپوينت . 56 اسلايد قابل ويرايش

 

توانایی پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت را نقدینگی کوتاه مدت شرکت می گویند .قابلیت تبدیل دارایی ها به نقد ویا توانایی به دست آوردن نقد را نقدینگی می گویند .همچنین کوتاه مدت را به عنوان یک دوره یک  ساله ویا یک چرخه عملیات ,هرکدام که کمتر باشد ,در نظر می گیرند .چرخه عملیات ,دوره زمانی است که طی آن خرید ,تولید,فروش ووصول مطالبات شرکت صورت می گیرد
دسته:

پاورپوينت با عنوان تجزیه تحلیل صورتهای مالی نقدینگی کوتاه مدت

خرید آنلاین