پاورپوينت با عنوان كارت امتياز متوازن (BSC)

پاورپوينت با عنوان كارت امتياز متوازن (BSC)

 پاورپوينت با عنوان كارت امتياز متوازن (BSC)

 پاورپوينت با عنوان كارت امتياز متوازن (BSC)

 

در فرمت پاورپوينت . 20 اسلايد قابل ويرايش

 

استراتژي: 

استراتژي به زبان ساده مشخص كننده اين است كه به چه مي خواهيد برسيد وچگونه مي خواهيد به آن برسيد

برنامه ريزي استراتژيك :

 فرايند مستمر ونظام مندي است كه اعضاء سازمان را كمك مي كند تا :

درتعيين اهدافي كه به آينده مربوط مي شود هرچه بهتر تصميم گيري كند
دسته:

پاورپوينت با عنوان كارت امتياز متوازن (BSC)

خرید آنلاین