پاورپوينت با عنوان تجزيه و تحليل خطا و آثار آن FMEA

پاورپوينت با عنوان تجزيه و تحليل خطا و آثار آن FMEA

پاورپوينت با عنوان تجزيه و تحليل خطا و آثار آن  FMEA

پاورپوينت با عنوان تجزيه و تحليل خطا و آثار آن  FMEA 

 

در فرمت پاورپوينت . 57 اسلايد قابل ويرايش

 

تعريف FMEA

الف: عبارتست از مجموعه أي از فعاليتها و اقدامات سيستماتيك با رويكردي پيشگيرانه به منظور:

• شناسايي و ارزيابي اشكالات (خرابيها) بالقوه يك محصول يا يك فرايند و تجزيه و تحليل آثار آن
• تعريف اقداماتي كه بتواند احتمال وقوع اشكالات را  كاهش داده و يا از ميان بردارد
• مستند سازي فرايند
دسته:

پاورپوينت با عنوان تجزيه و تحليل خطا و آثار آن FMEA