پاورپوينت با عنوان عوامل موثر در بهره وری سازمان

پاورپوينت با عنوان عوامل موثر در بهره وری سازمان

پاورپوينت با عنوان عوامل موثر در بهره وری سازمان

پاورپوينت با عنوان عوامل موثر در بهره وری سازمان

 

در فرمت پاورپوينت . 33  اسلايد قابل ويرايش

 

عوامل مؤثر در بهره وري
عوامل مؤثر در بهره وري سازمان هاي دولتي را مي توان به دو دسته: عوامل برون سازماني و درون سازماني تقسيم كرد. ذيلاً اين دو دسته عوامل بحث خواهد شد.
الف- عوامل برون سازماني: عواملي كه خارج از سازمانهاي دولتي مي باشند و بهره وري آنها را  تحت تأثير قرار مي دهند، عوامل برون سازماني مي باشند. مهمترين عوامل برون سازماني به قرار زير مي باشند:
1- عوامل فرهنگي: فرهنگ به عنوان عاملي حياتي باعث هدايت رفتارها در اعضاي جامعه مي‌شود. فرهنگ حاكم بر جامعه به عنوان چتري كليه رفتارهاي ما را شكل مي دهد.
بحث بهره وري بدون توجه به فرهنگي كه در آن زندگي مي كنيم امري بي فايده است. چنانچه در فرهنگ سازي معيارهايي را ايجاد نمائيم كه در تضاد و تقابل بهره وري قرار گيرند چگونه مي‌توانيم با شعار بهره وري به جلو حركت نمائيم.

اگر در فرهنگ جامعه بهره وري معادل استثمار افراد تلقي شود. بنابراين بهره وري در مقابل اهداف فرهنگي قرار خواهد گرفت. ارزش ها، عادات و ساير مقوله‌هاي فرهنگي با كار درست و درست كار كردن ارتباطي تنگاتنگ دارند. جامعه اي كه در آن توفيق طلبي، خلاقيت، نوآوري، جلوگيري از ريخت و پاش ها (سازماني)، دوري از اسراف و تبذير منافع و استفاده بهينه از زمان به عنوان ارزش هاي ماندگار تلقي مي شوند راهي آسان بسوي روزهاي بهتر از گذشته را پيش روي دارد.
2- عوامل اقتصادي: نوسانات و تغييرات اقتصادي كشور، مانند: سطح عمومي پرداخت حقوق و دستمزد در كشور، شرايط عمومي اقتصاد جامعه، مانند: بيكاري و تورم مي توانند در سطح بهره‌وري تأثير داشته باشند. به طور مثال: در شرايط تورمي بدليل كاهش ارزش پول رايج كشور افراد مجبور به كار بيشتر خواهند شد. پديده چند شغلي، موجب كاهش بهره وري خواهد شد.


دسته:

پاورپوينت با عنوان عوامل موثر در بهره وری سازمان

خرید آنلاین