پاورپوينت معماری با عنوان کالج ارستاد کپنهاگ

پاورپوينت معماری با عنوان کالج ارستاد کپنهاگ

پاورپوينت معماری با عنوان کالج ارستاد کپنهاگ

پاورپوينت با عنوان کالج ارستاد کپنهاگ تعدادصفحات30

 

دفتر معماری 3XN Architecture در سال 1986 توسط هرفورت نیلسن تاسیس گردید و پس از ده سال فعالیت حرفه ای، سرانجام در سال 1999 ساختمان سفارت دانمارک در آلمان، به نخستین اثر شاخص این دفتر و سکویی برای حضور آن در عرصه معماری اروپا تبدیل شد.
دسته:

پاورپوينت معماری با عنوان کالج ارستاد کپنهاگ

خرید آنلاین