پاورپوينت با عنوان ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

پاورپوينت با عنوان ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

پاورپوينت با عنوان ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

پاورپوينت با عنوان ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

 

در فرمت پاورپوينت . 62 اسلايد قابل ويرايش

 

بافت های فرسوده شهری صرف نظراز گونه های متفاوت آنه مجصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر در آمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبودشدید خدمات رنج می برد.به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخش هایی از آنها،محل سکونت اقشار محروم و مهاجران روستایی و بعضا غیر ایرانی شده و در  نهایت به امکانهایی نا امن و با ناهنجارهای فراوان اجتماعی در پایین ترین سطح کیفیت محیطی تبدیل شده اند.

آنچه در کشورما امر مداخله .بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را با مشکل روبرو کرده,فقدان یک استراتژی مشخص متکی به شناسایی گونه های بافت فرسوده و عزم جدی مدیریت شهری برای نوسازی و بهسازی آنها بوده است.   باتوجه به ویژگی بافت فرسوده ده ونک که ترکیبی از گونه های مختلف بافت فرسوده مانند:بافت فرسوده شهری باپیشینه روستایی,با پیشینه اسکان غیر رسمی و بافت های شهری را در خود جای داده,رویکرد مداخله و نوسازی نیز بر همین مبنا پیشنهاد شده است.

در این مقاله نخست رویکرد مداخله در محدوده مورد نظر پیشنهاد شده ,سپس طرح نوسازی با هدف تحقیق پذیر نمودن و اجرا,تهیه وارائه گردیده است.به علاوه تلاش شده باتوجه به راهبردهای طرح فرداست که روی ایجاد یک محدوده گردشگری در کنار بزرگراه چمران تاکید نموده,محدوده گردشگری در طرح پیشنهاد شود.      رویکرد تحقیق پذیری

پیشنهادی طرح نوسازی ده ونک برای هر یک از گونه های بافت فرسوده برجلب توسعه گر و مشارکت مردم وساکنان استواربوده وسیاست کلی طرح, حفظ شهروندان ساکن در این محدوده می باشد.


دسته:

پاورپوينت با عنوان ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

خرید آنلاین