پاورپوينت با عنوان آشنایی با ابزار چشم پزشکی

پاورپوينت با عنوان آشنایی با ابزار چشم پزشکی

پاورپوينت با عنوان آشنایی با ابزار چشم پزشکی

پاورپوينت با عنوان آشنایی با ابزار چشم پزشکی

 

در فرمت پاورپوينت . 39 اسلايد قابل ويرايش

 

چشم ها اندام حس بینایی می باشند . کره چشم در داخل حفره اي از استخوان فرونتال به نام اوربیت قرارگرفته است کره چشم از سه لایه تشکیل شده که از خارج به داخل عبارتند از :

-1  صلبیه که یک لایه فیبروزي سخت وسفید رنگی بوده که اطراف کره چشم را می پوشاند این لایه در قسمت جلو چشم تبدیل به قرنیه Cornea می شود که یک لایه شفاف بوده و به نور اجازه عبور می دهد.

 

-2(Coroid) (و مشیمیه (؛(که خود شامل عنبیه Uvea) Iris ) یووآ Cilliary Body) جسم مژگانی می باشد.

عنبیه قسمت رنگی چشم بوده و مردمک میزان ورود نور را به چشم کنترل می نماید ، جسم مژگانی که ترشح

مایع زلالیه را به عهده دارد و مشیمیه که لایه اي پر از عروق خونی بوده وکار تغذیه لایه هاي چشم را به عهده

دارد .

Retina ) -3 شبکیه

داخلی ترین لایه بوده و حاوي دو لایه حسی و پیگمانته می باشد، عدسی چشم این دو (حفره را از هم جدا می کند . مایع زجاجیه در پشت لنز و اتاق خلفی قرار داشته و مایع زلالیه هر دو اتاقک قدامی وخلفی اتاق قدامی را پر می کند .

) عدسی یک جسم شفاف و محدب است که در پشت عنبیه قرار داشته و توسط لیگامان هایی به نام زنول Zonola

) به اجسام مژگانی متصل است .

چشم داراي 6 عضله بوده که 4 عدد آن عضله مستقیم و 2 عددآن عضله مایل می باشد که چشم را در 6 جهت تحت بینایی حرکت می دهد . اعصاب جمجمه اي و همچنین اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیکمی VI،IV،III،II کنترل حرکات چشم ، پلک و اندازه مردمک را به عهده دارند .

 

غده اشکی به تعداد یک عدد در قسمت فوقانی خارجی در زیر فوقانی قرار داشته و ترشحات اشکی را در سطح چشم وارد می کند و اشک پس از مرطوب کردن سطح چشم از گوشه داخلی (کانتوس داخلی ) چشم از نقاطی به نام پونکتوم ازطریق مجرای اشکی از چشم خارج سپس وارد کیسه اشکی شده وبه بینی در قسمت توربینت تحتانی تخلیه می شود .

 

( Conjunctiva ) یک غشاء مخاطی به نام ملتحمه سطح داخلی پلک ها وصلبیه را میپوشاند و به عنوان یک سد چشم را در مقابل محیط خارجی محافظت نموده و تغذیه چشم را به عهده دارد .محل اتصال ملتحمه به قرنیه راLimbus) لیمبوس می نامند .

žبا استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته امکـان ارزیـابی بسیار دقیق و کاملی از قسمت قـدامی چشم فـراهـم می شود. بـرخی از ایـن ارزیابی‌ها عبارتند از:
دسته:

پاورپوينت با عنوان آشنایی با ابزار چشم پزشکی

خرید آنلاین