پاورپوينت با عنوان سندرم نفروتیک

پاورپوينت با عنوان سندرم نفروتیک

پاورپوينت با عنوان سندرم نفروتیک

پاورپوينت با عنوان سندرم نفروتیک

تعداد اسلاید ها 19

 

پروتیین والبومین به وسیله کلیه فیلتره میشوند

.بیش تر البومین در کلیه بازجذب شده ودر توبول پروگزیمال کاتالیز می گردد.مقدار کمی البومین در کودکان سالم دیده میشود (/ mg/m<4)

پروتیین اوری نفروتیک کودکان به صورت دفع پروتیین بیش تراز 40mg/m/hrتعریف میشود.

به طور مثال در سندرم فانکونی ویا مصرف بعضی داروها سبب پروتیین اوری میشود

عواملی که باعث افزایش نفوذ پذیری گلومرولی می گردند مانند آسیب گلومرولی و تغییرات هورمونی سبب پروتیین اوری میشود.
دسته:

پاورپوينت با عنوان سندرم نفروتیک

خرید آنلاین