پاورپوينت با عنوان اورژانسهای انسداد راه هوائی

پاورپوينت با عنوان اورژانسهای انسداد راه هوائی

 پاورپوينت با عنوان اورژانسهای انسداد راه هوائی

 پاورپوينت با عنوان اورژانسهای انسداد راه هوائی 

 

در فرمت پاورپوينت . 58 اسلايد قابل ويرايش

 

تعریف :  بسته شدن راه هوائی بینی ،اورو فارنکس و نازوفارنکس

انسداد تنفس حاصل از بلع را آسپیراسیون جسم خارجی می گویند.
دسته:

پاورپوينت با عنوان اورژانسهای انسداد راه هوائی

خرید آنلاین