پاورپوينت با عنوان آناتومي بدن انسان

پاورپوينت با عنوان آناتومي بدن انسان

پاورپوينت با عنوان آناتومي بدن انسان

پاورپوينت با عنوان آناتومي بدن انسان 

 

در فرمت پاورپوينت . 135 اسلايد قابل ويرايش

 

آناتومي بدن انسان :

1 – آناتومي كلي: شامل بخشهاي از بدن كه قابل ديد با چشم غير مسلح هستند .

2- آناتومي ميكروسكوپي : شامل اجزاي كوچكي از بدن كه اغلب به وسيله ميكروسكوپ قابل رويت هستند

 

- سلولها : اساسي ترين جزء يك ارگانيسم هستند.

- بافت ها :گروهي از سلولهاي مشابه كه همگي باهم براي عملكرد مشترك كار مي كنند مانند بافت : همبند – اپيتليال – عصبي – عضلاني

 - اعضاء : انواع مختلفي از بافتها كه بمنظور يك عملكرد ويژه با هم كار ميكنند .

 - سيستم هاي عضوي : سيستم هاي عضوي در تركيب باهم يك ارگانيسم را تشكيل مي دهند .

صفحه هاي آناتوميكي:

- فرونتال ( كرونال) : تقسيم بدن به قدام و خلف

- عرضي ( متقاطع افقي ) : تقسيم بدن به فوقاني و تحتاني

- مياني ( ساژيتال مياني ) : تقسيم بدن به راست و چپ (تعيين موقعيت هاي  مورد نظر روي بدن بصورت  مديال يا نزديك و لترال يا دور معرفي مي شوند ) .

مثال :

قدامي(انتريور ) یا ( ونترال )– خلفي(پستريور )یا (دورسال ) – فوقاني ( سوپريور) – تحتاني (ايفريور ) – نزدیک به خط میانی(مديال ) – خارجي یا دور از خط میانی(لترال ) – نزدیک به منشاء( پرگزيمال ) – دور به منشاء( ديستال ) – كف پا ( پلنتار ) – كف دست (پالمار ) – پشت دست ( دورسال )  - سطحي ( نزديك به پوست ) – عمقي ( درون بدن و دور از پوست – اپكس ( نوك ) – باي لترال ( دو طرفه ، چشم ها ) و .....

نكته :

وقتي بيماري دچار آسيب ميشود صفحات آناتوميكي ، سطوح بدن و خطوط فرضي براي توصيف محل آسيب به كار مي روند . ( پارگي قسمت ديستال و فرنتال ساعد ) يا (  سكته قلبي در ناحيه اينفريور و يا هاي لترال اتفاق افتاده است )يا ناحيه سمع ريه .


دسته:

پاورپوينت با عنوان آناتومي بدن انسان

خرید آنلاین