تحقیق با عنوان اورژانس

تحقیق با عنوان اورژانس

تحقیق با عنوان اورژانس

تحقیق با عنوان اورژانس

 

در فرمت ورد. 19 صفحه قابل ويرايش

 

بيمارستان:

بيمارستان مكان يا سازماني است با تشكيلات منظم كه افراد براي  درمان ، تسكين درد و تشخيص بيماري به آنجا مراجعه ميكنند .

 

بخش هاي بيمارستان :

اورژانس ، بخش داخلي ، بستري ، ICU ، CCU ، راديولوژي ، سونوگرافي،زنان وزايمان و ...

 

هر اورژانس خود بايد داراي اتاق احياء( CPR )  ، واحد ترياژ ،بستري، اتاق تزريقات و پانسمان باشد ...

 

اتاق احياء ( CPR ) :

تيم احياء كه با كد 99 شناخته ميشوند وظيفه برگرداندن تنفس طبيعي به بيمار را بر عهده دارند .

 

واحد ترياژ:

ترياژيك روش كلي براي انتخاب بيماران وتقسيم بندي آنها بر اساس فوريت نيازبه درمان

 

است.فرآيند ترياژشامل ويزيت ومعاينه بيمار توسط پرستار ترياژ مي باشد.

 

چهار گروه افراد به بيمارستان مراجعه مي كنند:

  • براي تشخيص ودرمان بيماري
  • تسكين درد
  • ادامه درمان
  • استراحت وزايمان

 


دسته:

تحقیق با عنوان اورژانس

خرید آنلاین