پاورپوينت با عنوان مسموميت با مونو اكسيد كربن co

پاورپوينت با عنوان مسموميت با مونو اكسيد كربن co

پاورپوينت با عنوان مسموميت با مونو اكسيد كربن  co

پاورپوينت با عنوان مسموميت با مونو اكسيد كربن  co

 

در فرمت پاورپوينت . 20 اسلايد قابل ويرايش

 

گاز مونو اكسيد كربن چيست؟

 

گاز مونو اكسيد كربن يك گاز بسيار خطرناك است که قابل ديدن و بوئيدن نيست و هيچ طعمي نيز ايجاد نمی کند .

 

اين گاز از سوختن ناقص موادي مثل بنزين، زغال يا چوب حاصل مي شود.

مونو اكسيد كربن با غلظت زياد در خون موجب مرگ میشود وقتي شخصي اين گاز را تنفس مي کند مولكول آن بجاي مولكول اکسيژن وارد اندامهاي بدن مي شود و سبب خفگي دروني مي گردد .

هر ساله صدها نفر بر اثر تنفس گاز مونواکسيد کربن مي ميرند

میل ترکیبی  coبا همو گلوبین 250 بار بیشتر ازمیل ترکیبیo2با

همو گلو بین است.

اثرات عمده توکسیک مسمومیتcoکاهش اکسیژناسیون نسجی است.

نیمه عمر خو نی coدر یک شخص که هوای معمولی را تنفس

می کند حدود 4-5 ساعت و با اکسیژن 100% به 5/1 ساعت

و با اکسیژن هیپر باریک در فشار 3 اتمسفر به 30 دقیقه میرسد.


دسته:

پاورپوينت با عنوان مسموميت با مونو اكسيد كربن co

خرید آنلاین