پاورپوينت با عنوان راهنمای بالینی پرستاری

پاورپوينت با عنوان راهنمای بالینی پرستاری

پاورپوينت با عنوان راهنمای بالینی پرستاری

پاورپوينت با عنوان راهنمای بالینی پرستاری

 

در فرمت پاورپوينت . 58 اسلايد قابل ويرايش

تعدادی از اسلایدها به زبان لاتین میباشد.

 

راهنمای بالینی جهت هدایت و رهبری کارکنان به منظور ارتقاء عملکرد حرفه ای مؤثر است.

استقرار نظام رویکرد مبتنی بر شواهد با استفاده از گایدلاین ها

جهت استفاده از راهنمای بالینی پرستاری ابتدا باید تشخیص داد سپس راهکار مناسب را انتخاب کرد و عمل نمود.

راهنمای بالینی جهت ارتقاء عملکرد حرفه ای با تمرکز بر محوری ترین فعالیت پرستاری که همانا مراقبت است کمکی مؤثر در جهت عملکرد آگاهانه در انجام مراقبتها می باشد.

این راهنما به بهترین شیوه ممکن در راستای ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری مؤثر می باشد.

این راهنما هویت علمی پرستاری را بعنوان یک حرفه تخصصی نشان می دهد.

راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد رویکردی مشکل محور می باشد.


دسته:

پاورپوينت با عنوان راهنمای بالینی پرستاری

خرید آنلاین