پاورپوينت با عنوان وضعيت دادن به بيمار و خطرات همراه آن Patient Positioning and Associated Risks

پاورپوينت با عنوان وضعيت دادن به بيمار و خطرات همراه آن Patient Positioning and Associated Risks

پاورپوينت با عنوان وضعيت دادن به بيمار و خطرات همراه آن  Patient Positioning and  Associated Risks

پاورپوينت با عنوان وضعيت دادن به بيمار و خطرات همراه آن  Patient Positioning and  Associated Risks

 


در فرمت پاورپوينت . 74  اسلايد قابل ويرايش

 

پوزيشين‌هايي كه بسته به نوع جراحي انتخاب مي‌شوند اغلب منجر به تغييرات فيزيولوژيك ناخواسته‌اي همانند افت فشارخون به علت بازگشت وريدي ناكافي به قلب يا كاهش اشباع اكسيژن به دليل عدم تعادل بين تهويه و خون‌رساني مي‌گردد. به علاوه آسيبهاي اعصاب محيطي حين جراحي به صورت عامل مشخصي از موربيديتي حول و حوش عمل باقي مي‌ماند.

حين جراحي، بيماران بايد در وضعيتي قرار داده شوند كه در حالت بيداري نيز براي آنها قابل تحمل باشد. جواهرات و گيره‌ي سر بايد جدا شوند. انتهاهاي  مفاصل محيطي بايد روي بالشتك‌هاي نرم قرار داده شود و قوسد نرمال ستون مهره‌ي كمري بايد حفظ شود. سر بايد در موقعيت خط وسط بدون فلكشن يا اكستنشن اضافي قرار گيردد و هيچ فشاري نبايد روي چشمها وارد شود. جراحان تمايل به داشتن بيشترين اكسپورژ جهت جراحي را دارند و بيماران ممكن است در يك وضعيت ثابت براي مدت طولاني باقي بمانند

نگراني‌هاي قلبي- عروقي

 

پاسخهاي فيزيولوژيك پيچيده شرياني، وريد و قلبي، مي‌تواند اثرات تغييرات فشارخون شرياني مربوط به پوزيشن دادن را كاهش داده و خون‌رساني به ارگانهاي حياتي را حفظ نمايد.

وقتي فرد از يك حالت ايستاده به حالت خوابيده تغيير وضعيت مي‌دهد، بازگشت وريدي به قلب به علت توزيع مجدد خون جمع شده در اندامهاي تحتاني به سمت قلب افزايش مي‌يابد. پره‌لود، حجم ضربه‌اي و برون‌ده قلبي تقويت مي‌گردد. نتيجه افزايش در فشارخون شرياني فعال كردن گيرنده‌هاي حساس به فشار/ بارورسپتور آئورت (از طريق عصب واگ) و داخل ديواره‌هاي سينوس‌هاي كاروتيد (از طريق عصب گلوسوفارنژيال) براي كاهش دادن جريان خروجي سمپاتيك و افزايش ايمپالس‌هاي پاراسمپاتيك بر روي گره‌ي سينوسي دهليزي و ميوكارد مي‌باشد. نتيجه يك كاهش جبراني در ضربان قلب و حجم ضربه‌اي و برون‌ده قلبي مي‌باشد.

 


دسته:

پاورپوينت با عنوان وضعيت دادن به بيمار و خطرات همراه آن Patient Positioning and Associated Risks

خرید آنلاین