پاورپوینت با عنوان قوانین ایزاک آسیموف در روبات ها

پاورپوینت با عنوان قوانین ایزاک آسیموف در روبات ها

پاورپوینت با عنوان قوانین ایزاک آسیموف در روبات ها

پاورپوینت با عنوان قوانین ایزاک آسیموف در روبات ها

در فرمت پاورپوينت . 37 اسلايد قابل ويرايش

قانون صفر ــ هيچ روباتي نبايد به تمدن و بشريت صدمه بزند و يا در حين انجام عمليات شرايطي را به وجود آورد كه به ضرر بشريت و تمدن تمام شود (اين قانون بعد از تدوين 3 قانون اصلي به آنها اضافه شده است).


1ــ روبات نبايد به هيچ عنوان به انسان صدمه بزند و يا در حين انجام عمليات شرايطي را به وجود آورد كه به آسيب ديدن انسان منجر شود.

      2ــ روبات بايد دستورات انسان را پيروي كرده و انجام دهد به استثناي دستوراتي كه با قانون شماره يك منافات داشته باشد.

      3ــ روبات حق دارد و بايد تا زماني كه [تصميماتش] با قوانين شماره يك و شماره دو منافاتي ندارد به دفاع از هستي و موجوديت خود بپردازد.

 


دسته:

پاورپوینت با عنوان قوانین ایزاک آسیموف در روبات ها

خرید آنلاین