پاورپوینت با عنوان حل مشکل محل مسیریابی با برداشتن و تحویل بازیافت به واسطه ی شبیه سازی کردن به طورهمزمان

پاورپوینت با عنوان حل مشکل محل مسیریابی با برداشتن و تحویل بازیافت به واسطه ی شبیه سازی کردن به طورهمزمان

پاورپوینت با عنوان حل مشکل محل مسیریابی با برداشتن و تحویل بازیافت به واسطه ی شبیه سازی کردن به طورهمزمان

پاورپوینت با عنوان حل مشکل محل مسیریابی با برداشتن و تحویل بازیافت  به واسطه ی شبیه سازی کردن به طورهمزمان

در فرمت پاورپوينت . 33 اسلايد قابل ويرايش

بیماری های ترومبوآمبولیک

این مقاله مربوط به مشکل محل مسیریابی با وانت به طور همزمان و تحویل (LRPSPD) است که در آن  برداشتن و تحویل بازیافت به هر کدام از مشتری ها به طور همزمان اتفاق می افتد. هدف از این مقاله تعیین مکان مرکزی برای خودرو و به حداقل رساندن هزینه کل سیستم و برآورد مجموع هزینه تأسیسات باز خودرو در حالت ثابت و هنگام سفر با وسیله نقلیه است. بازپخت شبیه سازی شده (SA) اکتشافی است که برای حل این مشکل پیشنهاد شده و آزمایش های محاسباتی گسترده ای بدین منظورانجام شده است. نتایج نشان می دهد که SA پیشنهاد موثری است برای حل LRPSPD و بهترین و دقیق ترین روش و راه حل موجود از نظر کیفیت است.

کلمات کلیدی: مشکل محل مسیریابی؛ لجستیک معکوس؛ بازپخت شبیه سازی شده. وانت به طور همزمان و تحویل .


دسته:

پاورپوینت با عنوان حل مشکل محل مسیریابی با برداشتن و تحویل بازیافت به واسطه ی شبیه سازی کردن به طورهمزمان

خرید آنلاین